tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

Προσλήψεις: Μοριοδοτούμενα εξ αποστάσεως σεμινάρια για εκπαιδευτές ενηλίκων

Ο χώρος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο απασχόλησης, που προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες σε ήδη εργαζόμενους στην εκπαίδευση αλλά και σε νέους εν δυνάμει εκπαιδευτικούς .

Το ήδη εργαζόμενο μέρος της ελληνικής κοινωνίας οφείλει να επικαιροποιεί τις γνώσεις του και ταυτόχρονα η ανεργία παραμένει σε υψηλά ποσοστά. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη μετεκπαίδευσης των ενηλίκων με γνώμονα την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων με απώτερο στόχο να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, διατηρώντας μια θέση εργασίας ή διεκδικώντας μια καινούργια .

Όλοι οι παραπάνω (εργαζόμενοι & άνεργοι) αναγκαστικά θα στραφούν για την εκπαίδευση – ειδίκευσή τους στις δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες στο άμεσο μέλλον αναμένεται να παρουσιάσουν ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ προς κάλυψη των αναγκών των ενηλίκων μαθητών τους.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ;

Στις παραπάνω δομές μοριοδοτούνται οι επιμορφώσεις. Παρακολουθώντας οπότε μία ή και συνδυασμό από τις παρακάτω επιμορφώσεις μπορείτε αθροιστικά να συγκεντρώσετε περισσότερα μόρια και να διεκδικήσετε θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών σε προκηρύξεις που ανακοινώνονται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να εργαστεί κάποιος ως εκπαιδευτής ενηλίκων σημαντικό είναι να ενταχθεί στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ. Στον ΕΟΠΠΕΠ οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους (οικονομολόγος, γραφίστας, γεωπόνος κ.λπ.), αλλά μέσω της ακολουθούμενης διαδικασίας πιστοποιείται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.).

Για να μπορέσει κάποιος να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ θα χρειαστεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

Δείτε τους θεματικούς τίτλους των εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων σεμιναρίων & ενδεικτικά που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε για επιπλέον μοριοδότηση.

Μοριοδοτεί τους υποψήφιους εκπαιδευτές, διευθυντές, υποδιευθυντές, σύμβουλους σταδιοδρομίας και σύμβουλους ψυχολόγους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Επίσης, δίνει μόρια στους υποψήφιους εκπαιδευτές, διευθυντές και υποδιευθυντές των ΔΙΕΚ, καθώς και τους υποψήφιους εκπαιδευτές των ΔΣΕΚ και των ΙΕΚ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Μοριοδοτεί τους υποψήφιους εκπαιδευτές, σύμβουλους σταδιοδρομίας και σύμβουλους ψυχολόγους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

3) Σεμινάριο στη ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, δίνει μόρια για προσλήψεις στα Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο.

4) Επιπλέον, το επιμορφωτικό πρόγραμμα στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ μοριοδοτεί τους υποψήφιους διευθυντές και υποδιευθυντές των ΔΙΕΚ και των ΣΔΕ.

5) Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ μοριοδοτεί τους υποψήφιους εκπαιδευτές των e-ΚΔΒΜ.

6) Επιμορφωτικό πρόγραμμα στη ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΟΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜENTORING μοριοδοτεί τους υποψήφιους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγους των ΣΔΕ, καθώς και υποψήφιους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ, ΔΣΕΚ, ΙΕΚ της ΔΥΠΑ).

7) Επιμορφωτικό πρόγραμμα στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ μοριοδοτεί τους υποψήφιους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγους των ΣΔΕ, καθώς και υποψήφιους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ, ΔΣΕΚ, ΙΕΚ της ΔΥΠΑ).

8) Τέλος, σημαντικότατη μοριοδότηση στα Δ.ΙΕΚ αποδίδουν, αθροιστικά, πολλά επιμορφωτικά προγράμματα πάνω στο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ. Δείτε όλους τους θεματικούς τίτλους των διδακτικών αντικειμένων.

Όλα τα παραπάνω εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια υλοποιούνται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδειοδότησης 192044348.

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΣΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ;

Το κέντρο που παρέχει την επιμόρφωση να είναι αδειοδοτημένο από Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).

Όλοι οι εκπαιδευτές να έχουν συνάφεια με το διδασκόμενο αντικείμενο.

Τα διδασκόμενα αντικείμενα πρέπει να υλοποιούνται σε κύκλους συγκεκριμένων τμημάτων με ημερομηνία έναρξης και λήξης.

Η τηλεκατάρτιση πρέπει να υλοποιείται μέσω ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), το οποίο να έχει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω λειτουργικές δυνατότητες:

  • Ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών (διαχειριστών, εκπαιδευτών, εποπτών τηλεκατάρτισης, καταρτιζόμενων), ελεγχόμενη πρόσβαση αυτών στο σύστημα με διαδικασίες ταυτοποίησης (userauthentication), απόδοση ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών, οργάνωση καταρτιζόμενων σε ψηφιακή τάξη
  • Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, πλήρως ενσωματωμένα στο περιβάλλον διεπαφής του συστήματος
  • Εργαλεία εξαγωγής αναφορών χρήσης του συστήματος (reports) Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να αποτελείται από ένα Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης και από ένα Σύστημα Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης σε κατάσταση πλήρους διαλειτουργικότητας (integrated).

Όλα τα παραπάνω πρέπει να τηρούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η πορεία των μαθητών και η παραγωγή μετρήσιμου μαθησιακού αποτελέσματος.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Δημόσια και τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ και ΙΙΕΚ), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής (ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής), Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ), Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Επίσης για την πρόσληψή σας ως εν δυνάμει εκπαιδευτικός στις ανωτέρω δομές θα πρέπει να έχετε ενταχθεί στα αντίστοιχα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: Μοριοδότηση σε προσκλήσεις υποψηφίων και κρίσεις & αξιολογήσεις Διευθυντών & Υποδιευθυντών

Η πληρέστερη επιλογή μοριοδοτούμενων σεμιναρίων με εκπτωτική πολιτική επιβράβευσης έως -40% στα δίδακτρα. Επίλεξε την οικογένεια της Easy Education και αξιοποίησε με ασφάλεια το σύνολο και των υπολοίπων προγραμμάτων σπουδών.

  1. Ετήσιες εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενες επιμορφώσεις σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου.
  2. Δωρεάν εξετάσεις αγγλικών
  3. Πληροφορική εξ αποστάσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της Easy Education 23111 10186 (Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή - 10.00-17.00)

Υπ. Σπουδών

Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος

Εδώ τα βρίσκεις ΟΛΑ!!

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69