tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

pistofidis ban1

Με 140 εκατομμύρια ευρώ το νέο ΕΣΠΑ ενισχύει την επιχειρηματικότητα

Με 140 εκατομμύρια ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ ενισχύει την επιχειρηματικότητα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι έχει προχωρήσει σημαντικά η εξειδίκευση του Προγράμματος υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, ενώ οι πρώτες προσκλήσεις για την ένταξη επιχειρήσεων αναμένεται να εκδοθούν από τον ερχόμενο Ιανουάριο.

«Πρέπει όλοι να εμπεδώσουμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι η μοναδική διέξοδος από την κρίση, ο μόνος δρόμος που φέρνει προοπτική για τους πολίτες και τη χώρα.

Γι’ αυτό είμαι σύμμαχος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Γιατί έτσι κερδίζει ο τόπος, έτσι κερδίζει το σύνολο της κοινωνίας», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας στη διάρκεια της ομιλίας του στην ημερίδα διαβούλευσης για την εξειδίκευση των δράσεων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, που θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020).

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι για να βγει η χώρα από την κρίση προαπαιτούμενο είναι η ανάπτυξη, η οποία μπορεί να προέλθει μόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία, την επιχειρηματικότητα και τις νέες επενδύσεις.

«Είναι απόλυτη προτεραιότητα για εμάς, να στηρίξουμε και να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις για να επενδύσουν, για να αρχίσει και πάλι, να παράγεται πλούτος στη χώρα, για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, για να βρει διέξοδο και να φτάσει στην αγορά η έρευνα και η γνώση που παράγεται στον τόπο μας, για να συνδεθεί η επιστημοσύνη με την επιχειρηματικότητα, για να αποκτήσει επιτέλους, η οικονομία μας, θετικό αναπτυξιακό πρόσημο», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Σε αυτό το πλαίσιο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ανοίξει τη διαβούλευση με τους φορείς του επιχειρείν, προκειμένου οι δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω του νέου ΕΣΠΑ, που πρόκειται να προκηρυχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, να είναι πραγματικά χρήσιμες στην αγορά και να συμβάλουν στην ανάσχεση της ανεργίας.

Κεντρικός στόχος της Περιφέρειας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήματος της περιοχής και η προώθηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ανακοίνωσε ο κ. Τζιτζικώστας, βασίζεται σε δυο πυλώνες:

-Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

-Την Περιφερειακή Στρατηγική για την Έρευνα και Καινοτομία, μέσω της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

«Το νέο ΕΣΠΑ με πόρους 970 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει σειρά δράσεων και παρεμβάσεων για τη μεγέθυνση της περιφερειακής οικονομίας, τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού συστήματος, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της κοινωνικής και χωρικής συνοχής.

Αυτό που εμείς επιδιώξαμε από την πρώτη στιγμή είναι οι παρεμβάσεις που θα κάνουμε, να εξασφαλίζουν τη μέγιστη πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία και την κοινωνία», είπε ο Περιφερειάρχης.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Τζιτζικώστας ένα σημαντικό τμήμα των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ, θα κατευθυνθεί σε παρεμβάσεις:

-Ενίσχυσης του περιφερειακού δυναμικού έρευνας και καινοτομίας.

-Παραγωγής νέας γνώσης.

-Διείσδυσης των λεγόμενων «τεχνολογιών γενικής χρήσης».

-Ενίσχυσης των μηχανισμών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

-Ενθάρρυνσης δημιουργίας νέων συνεργατικών σχηματισμών μεταξύ επιχειρήσεων.

-Ανάπτυξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Για την υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων, θα αξιοποιηθεί η Περιφερειακή Στρατηγική RIS3. «Η κεντρική επιδίωξη αυτής της στρατηγικής είναι ουσιαστικά η εμβάθυνση των σχέσεων της έρευνας με την αγορά. Και μπορεί σήμερα να ακουστεί φιλόδοξο ή μακρινό, όμως στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε η Θεσσαλονίκη, μέσα σ’ αυτή τη δεκαετία, να γίνει ένας Κόμβος Καινοτομίας», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υιοθέτησε πέντε πυλώνες στρατηγικής:

1.Παραγωγή νέας γνώσης σε τομείς της οικονομίας στους οποίους η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα.
2.Δικτύωση φορέων.
3.Διάχυση και αποτελεσματική αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, από την οικονομία της Περιφέρειας και από τη διεθνή οικονομία.
4.Υποστήριξη της εξωστρέφειας και τη σύνδεση με τα παγκόσμια δίκτυα αγορών.
5.Διατήρηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, που μπορεί να αναπτύξει καινοτομικά χαρακτηριστικά.

Οι τρεις άξονες παρεμβάσεων για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο νέο ΕΣΠΑ της ΠΚΜ είναι:

1.Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας: 23 εκατομμύρια ευρώ. Εξειδικεύσεις του άξονα: Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας για Δημόσιους Φορείς ΕΤΑΚ - Ενίσχυση επενδύσεων για ΕΤΑΚ συμπράξεων ή συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και Φορέων ΕΤΑΚ - Κουπόνια Καινοτομίας.

2.Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας, των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών: 11 εκατομμύρια ευρώ. Εξειδικεύσεις του άξονα: Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων για την ίδρυση επιχειρήσεων Έντασης Γνώσης στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) - Ενίσχυση επιχειρήσεων για εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ - Δράσεις για την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης - Συμπλήρωση της λειτουργικότητας υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης - Ψηφιοποίηση και διάθεση περιεχομένου με όρους ανοικτής πρόσβασης δημόσιων δεδομένων - Πιλοτική Επέκταση και ενδυνάμωση του e-learning από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3.Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: 104 εκατομμύρια ευρώ. Εξειδικεύσεις του άξονα: Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων για την ίδρυση και αρχική λειτουργία επιχειρήσεων Έντασης Γνώσης, όπως Spin off - Spin out επιχειρήσεις και Start-ups - Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων για την προμήθεια βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής - Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και για τη διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση υφιστάμενων - Ενίσχυση σχεδίων αναδιάρθρωσης και διαφοροποίησης προϊόντων και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού για της μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών σε επιλεγμένες αλυσίδες τομέων της οικονομίας, όπως η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του τουριστικού τομέα και λοιπών τομέων και κλάδων, για παράδειγμα του πρωτογενούς τομέα - Ενίσχυση επενδύσεων για μείωση του κόστους παραγωγής μέσω νέου τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά και μέσω νέων μεθόδων και συστημάτων παραγωγής.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους επιχειρηματικούς και ερευνητικούς φορείς, προκειμένου να αποτυπώσει τις ανάγκες και προσδοκίες τους και να τις μετουσιώσει σε εξειδικευμένες δράσεις του Προγράμματος. Από το 2013 ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή τους, στο πλαίσιο της διαβούλευσης της στρατηγικής RIS3. Τα αποτελέσματα έχουν αποτυπωθεί στο επικαιροποιημένο κείμενο της RIS3, που το αμέσως επόμενο διάστημα θα υποβληθεί προς έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Παράλληλα, επίκειται η επιλογή εμπειρογνώμονα, η προετοιμασία των προσκλήσεων για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα, καθώς και η επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς, προκειμένου να επιταχυνθούν διαδικασίες και αναφέρομαι σ’ αυτές που δεν εμπίπτουν στη δική μας δικαιοδοσία και αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την έναρξη της διαδικασίας ένταξης έργων στο Πρόγραμμα. Οι διαδικασίες αυτές αφορούν στην αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου και την ολοκλήρωση εξέτασης σειράς νομικών ζητημάτων από το Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σχετικά με την επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Κρατικών Ενισχύσεων. Ταυτόχρονα, αναμένουμε την εκπλήρωση –σε εθνικό επίπεδο– των αιρεσιμοτήτων που αφορούν την Ψηφιακή Ανάπτυξη, ώστε να ‘ξεκλειδώσει’ η έκδοση Προσκλήσεων στον Άξονα 2. Εφόσον εκπληρωθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις, είμαστε απόλυτα έτοιμοι να προχωρήσουμε στην έκδοση προσκλήσεων τον Ιανουάριο του 2017. Παράλληλα, ολοκληρώνουμε το μηχανισμό διακυβέρνησης της RIS3, με τη σύσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας, διαδικασία την οποία είχαμε ήδη δρομολογήσει, όμως λόγω εισαγωγής τροποποιήσεων στο νόμο περί Έρευνας και Καινοτομίας, τώρα επανεκκινούμε», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι των εξής φορέων: ΣΕΠΒΕ, Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας και Χαλκιδικής, ΕΒΕΘ, ΚΕΠΑ, ΒΕΘ, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ, Επιμελητηρίων, ΔΕΘ-HELEXPO, ΕΣΘ, Σωματείο Ελλήνων Μεταποιητών Αλουμινίου- Σιδήρου, Τραπεζών, Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε., θερμοκοιτίδων κ.α.

methodos orizontio

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

meta morfo22

protonio ban egraf

savantidou ban

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69