tsakiridis ban july21

Δείτε το φυλλάδιο προσφορών!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

 fancy jewelry store

access ban20

Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας και η Οικονομική Επιτροπή

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 15η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 Έγκριση ή μη της αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Δ. ΚΟΠΑΝΟΥ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

Θέμα 2 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2022 (Ο.Υ.), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 3 α) Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τμήματος 9.807,00 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 225 αγροτεμάχιο της Τοπικής Κοινότητας Γιαννακοχωρίου του Δήμου Νάουσας, για δεκαπέντε (15) έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα πέντε ( 5) έτη, όπως αυτό αποτυπώνεται στο με στοιχεία Ε(Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Λ,Κ,Ι,Θ,Α) τοπογραφικό διάγραμμα του κου Θεοδωράκογλου Θεόδωρου Τοπογράφου Μηχανικού, με σκοπό χρήσης την δενδροκαλλιέργεια .
β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης της ως άνω αναφερόμενης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 4 Έγκριση παραχώρησης του χώρου του δημοτικού πάρκου Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 5 Έγκριση παραχώρησης του χώρου της Κεντρικής Πλατείας Επισκοπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 6 Έγκριση παραχώρησης του πλακόστρωτου χώρου του δημοτικού πάρκου Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 7 Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων Δημοτικών Ακινήτων.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων Δημοτικών Ακινήτων.

Η Οικονομική Επιτροπή

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί την 14-6-2022 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα από 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την  Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ'' ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ», (με ΚΩΔ.MIS: 5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), ως προς τη χορήγηση 6ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών (με αναθεωρήσεις). Ανάδοχος: ''ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.''

2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027 -ΚΩΔ.ΟΠΣ:5030978), ως προς τη χορήγηση 4ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών(με αναθεώρηση), μετά από ‘’άρση διακοπής εργασιών’’. Ανάδοχος: ''ΣΤΑΤ Α.Τ.Ε.''

3 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 -ΚΩΔ.ΟΠΣ: 5030986), ως προς τη χορήγηση παράτασης της ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (με αναθεώρηση) .
Ανάδοχος: ''ΣΤΑΤ Α.Τ.Ε.''

4 Έγκριση ή μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ- ένα άτομο ΔΕ Τεχνικός Μηχανοκινήτων Οχημάτων

5 Νομική υποστήριξη του Αντιδημάρχου του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας Γεώργιο Τριανταφύλλου για υπόθεση αδέσποτων ζώων

6 Νομική υποστήριξη του Αντιδημάρχου του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας κ. Γεώργιο Τριανταφύλλου για υπόθεση αδέσποτων ζώων

7 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μαρίνας » (1η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251.006

8 Έγκριση ή μη δαπανών ενοικίασης κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την θερινή περίοδο έτους 2022και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

9 Έγκριση ή μη ιδιωτικού συμφωνητικού με την «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E. – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας την θερινή περίοδο 2022 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

10 Έγκριση ή μη ιδιωτικού συμφωνητικού με την «TANWEER ALLIANCES - AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας την θερινή περίοδο 2022 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

11 Έγκριση ή μη δαπάνης για την προβολή των κινηματογραφικών ταινιών που θα προβληθούν κατά την θερινή περίοδο του έτους 2022 σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

12 Καθορισμός αντιτίμου νέων αναμνηστικών-σουβενίρ στο πωλητήριο του Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ και σε σημεία πώλησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας

13 Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών για την υπηρεσία «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από το ΣΜΑ Νάουσας στο ΚΔΑΥ Ιωνίας και μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών από τα ΚΔΑΥ Ιωνίας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Γεωργοί, Αιτήσεις Gov/ΕΣΠΑ, Πληρωμές Λογαριασμών & άλλες υπηρεσίες

100% Ελληνικά χειροποίητα κοσμήματα!

EBORIDIS

kyriazis

methodos orizontio

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69