Τσακιρίδης

Παντελής Μαϊόβης, Νευρολόγος, MSc, PhD

Δείτε το Πασχαλινό φυλλάδιο προσφορών!

Διαπίστευση Erasmus+ για το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας

Στις 26 Μαρτίου 2021, απονεμήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας η «Διαπίστευση Erasmus» στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με κωδικό 2020-1-EL01- KA120-VET-094884.

Η Διαπίστευση του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου ως φορέα εκπαίδευσης με ικανότητες οργάνωσης υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων κινητικότητας, συνεπάγεται απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες  χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027).

Στην απονομή της διαπίστευσης συνετέλεσε η εμπειρία του ΕΚ στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ποιότητας, το υπάρχον σχέδιο διεθνοποίησης του φορέα και η πλήρης και εμπεριστατωμένη πρόταση που κατατέθηκε, η οποία συνάδει με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της πρόσκλησης του προγράμματος.

Με την διαπίστευση Erasmus το Ε.Κ. αποκτά πλεονέκτημα και επιδιώκει:

  • Την ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων μέσα από την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
  • Την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή.
  • Την τόνωση της συμπερίληψης, της ένταξης και των ίσων ευκαιριών, της πολυμορφίας, του διαλόγου, της αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δυναμικής στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξή του.

H iRepair έφτασε στην Βέροια!

ΝΑΝΤΣΗ ΑΘΗΝΑ, Ψυχολόγος

ADAMELON Εργαστήριο Γεύσεων

kyriazis

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΚΟΛΛΙΝΟΣ Α. | Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων

sidiropoulos

studio 69