tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

pistofidis ban1

Μητροπολίτης Παντελεήμων: Στην Βέροια συντελείται μια μνημειοκτονία

Διαμαρτυρία στον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Πολιτισμού, για τα προκτίσματα πάνω στην Παλαιά Μητρόπολη, έστειλε ο Μητροπολίτης Βέροιας. Την διαμαρτυρία υπογράφουν οι οι εκπρόσωποι των ορθοδόξων εκκλησιών που βρέθηκαν τον Ιούνιο στην Βέροια για τα Παύλεια.

«Όλοι εξεπλάγησαν και υπόγραψαν την διαμαρτυρία μας προς τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Πολιτισμού

Είναι αυθαίρετες και απαράδεκτες εργασίες. Ταπεινώνεται το μνημείο του 11ου αιώνος» τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης και ανέγνωσε το κείμενο της διαμαρτυρίας.

palaia mitropoli53585397905

Ο Μητροπολίτης τόνισε ότι τα παλαιά κτίσματα που βρίσκονταν εκεί γκρεμίστηκαν και στην θέση τους κτίστηκαν νέα με νέα υλικά.

«Πλήττουν βάναυσα το μνημείο και μειώνουν την αισθητική του, ενοχλούν τον επισκέπτη και προκαλούν αγανάκτηση και θλίψη στο λαό της Βέροιας. Το μνημείο κακοποιείται με την ανοχή της πόλης. Συντελείται μια μνημειοκτονία στην Βέροια. Είναι μια διαμαρτυρία ολόκληρης της Ορθοδοξία».

Δείτε την συνέντευξη στο βίντεο 

 Η επιστολή στον Πρωθυπουργό

Στή Βέροια, κατά τή διάρκεια των εργασιών του 30ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο: «Ό Απόστολος Παύλος καί ή λειτουργική ζωή της Εκκλησίας» καί των λατρευτικών εκδηλώσεων πρός τιμήν του Αποστόλου Παύλου (26 - 29 Ιουνίου), όπου μετέχουν εκπρόσωποι τών Όρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητος, σύνεδροι, όλοι οι κληρικοί τής Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπάνιας καί πλήθος κόσμου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στήν Παλαιά Μητρόπολη Βεροίας, όπου διαπιστώθηκε ότι γίνονται αυθαίρετες καί απαράδεκτες οικοδομικές εργασίες στη ΒΔ πλευρά του μνημείου. "Απαντες ενέκριναν ομόφωνα τό ακόλουθο ψήφισμα:

MhtrVeriasPalMhtrNaos

"Ή Παλαιά Μητρόπολη Βεροίας αποτελεί ένα μοναδικής αρχιτεκτονικής καί καλλιτεχνικής σημασίας Ιερό Ναό - Μνημείο της μεσοβυζαντινής περιόδου σε ολόκληρη τή Μακεδονία άλλά καί τήν ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Έπί δεκαετίες τό μνημείο παρέμενε εγκαταλελειμμένο παρά τίς συνεχείς προσπάθειες καί οχλήσεις των φορέων καί των κατοίκων της πόλης προς τούς αρμοδίους.
Τό έτος 2010 εκδίδεται τελικά ή απόφαση έγκρισης της μελέτης άπό τό ΥΠ.ΠΟΤ μέ τίτλο: «'Έκριση μελέτης ωρίμανσης γιά τήν ανακατασκευή της Παλαιάς Μητρόπολης Βεροίας». Ή έκριθεΐσα μελέτη ακολουθεί επακριβώς όλους τούς όρους του Σχεδίου Πόλεως Βεροίας (ΦΕΚ 1209/28/9/93).

Τό έτος 2013 με ΚΥΑ απαλλοτριώνονται όλα τά ακίνητα πού βρίσκονται σέ επαφή μέ τό μνημείο, όπως ακριβώς προβλέπει τό Σχέδιο Πόλεως Βεροίας, χωρίς νά γίνεται καμμία αναφορά σέ αποκατάσταση ή ανακατασκευή άλλων κτισμάτων πλήν της Παλαιάς Μητρόπολης.

Τό έτος 2014 στήν τελική μελέτη αποκατάστασης τοϋ μνημείου προβλέπεται αιφνίδια καί ανεξήγητα πρόβλεψη γιά τή διατήρηση καί αποκατάσταση τών κοσμικών κτιρίων (σέ έρειπιώδη μορφή), πού εφάπτονται στό μνημείο, πρόβλεψη πού έρχεται σέ πλήρη αντίθεση μέ τήν μελέτη του έτους 2010, μέ τήν ΚΥΑ του 2013 καί μέ τό έγκεκριμμένο σχεδίου πόλης. Οί λόγοι πού επικαλείται ή μελέτη σχετικά μέ τό χρόνο κατασκευής τών έν λόγω κτισμάτων πρίν άπό τό έτος 1830 καί ή λειτουργική σχέση τους μέ τό μνημείο, τήν εποχή πού αυτό λειτουργούσε ώς τέμενος, όχι μόνο δέν τεκμηριώνονται άλλά αντίθετα, όπως προκύπτει άπό τίς σχετικές μελέτες χρονολογούνται στά τέλη τοϋ 19ου αιώνος, δηλαδή 275 χρόνια μετά τήν μετατροπή τοϋ ναου σέ τέμενος, καί δέν έχουν καμμία απολύτως λειτουργική σχέση μέ αυτό.

Τελικά τό έτος 2023 τά κοσμικά αυτά κτίρια, κατεδαφίζονται καί αρχίζουν εργασίες κατασκευής στή θέση τους νέων κτιρίων μέ σύγχρονα υλικά, παρότι σέ καμμία απολύτως απόφαση δέν αναφέρεται οΐ όροι «κατεδάφιση καί ανακατασκευή».

Οι επιχειρούμενες αυθαιρέτως ενέργειες ανακατασκευής τών κτισμάτων στή ΒΔ πλευρά τής Παλαιάς Μητρόπολης Βεροίας πλήττουν βάναυσα τήν εικόνα τοϋ μνημείου, μειώνουν σημαντικά τήν ορατότητα του, υποβαθμίζουν τήν αισθητική του αξία, ένοχλοΰν τόν επισκέπτη, περιορίζοντας τήν προσβασιμότητα στό μνημείο καί προκαλούν απέραντη θλίψη καί αγανάκτηση στό λαό τής Βέροιας, πού βλέπει τό σημαντικότερο μνημείο τής πόλης νά κακοποιείται μέ τήν ανοχή τής πολιτείας καί τών αρμοδίων γιά τήν προστασία του, καί μάλιστα χωρίς λόγο ή έστω κάποια εύλογη δικαιολογία. Συντελείται μέ αυτό τόν τρόπο μία χωρίς προηγούμενο «μνημειοκτονία» γιά «ένα πουκάμισο αδειανό... γιά μιάν Ελένη...», όπως θά έλεγε ό ποιητής.

Καλούμε τον κ. Πρωθυπουργό, τά μέλη της Κυβερνήσεως καί ιδιαιτέρως τήν κ. Υπουργό Πολιτισμού καί όλους τούς πολιτικούς φορείς, νά αναλάβουν δράση ώστε νά σταματήσουν οί αυθαίρετες εργασίες ανοικοδόμησης κτισμάτων άγνωστου σκοπιμότητος καί χρησιμότητος καί άντ' αυτών νά γίνουν οί απαραίτητες ενέργειες γιά τήν περαιτέρω ανάδειξη του μοναδικού αύτου μνημείου, τό όποιο αποτελεί κόσμημα γιά τήν πόλη της Βέροιας καί πόλο έλξης γιά τούς επισκέπτες καί τούς ειδικούς".

methodos orizontio

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

meta morfo22

protonio ban egraf

savantidou ban

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69