tsakiridis ban july21

sidiropoulos oil

Τα Παπάκια

Δείτε το φυλλάδιο προσφορών!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

http://e-karamitsos.gr/

«Πρωτόνιο»: Ένα πρότυπο εκπαιδευτήριο Χημείας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

access ban20

Πιερία Ενεργειακή: Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

H εταιρεία ΠΙΕΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ιδρύθηκε το έτος 2007 και έκτοτε παρέχει υπηρεσίες στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχοντας πλέον στο ενεργητικό της πολύτιμη εμπειρία στον τομέα των Α.Π.Ε.

Συνεργάζεται με στελέχη (Μηχανολόγους – Ηλεκτρολόγους, Οικονομολόγους, Πολιτικούς Μηχανικούς και Τεχνικούς Κατασκευής Έργων) που διακρίνονται από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης, με την απαραίτητη εξειδίκευση σε Α.Π.Ε. Αυτή η συνεργασία δίνει την απόλυτη εγγύηση για την ποιότητα του αποτελέσματος.

Κεντρικά σημεία στην επιχειρηματική της φιλοσοφία είναι η ακεραιότητα, η διαφάνεια, η εντιμότητα, η αξιοπιστία, η δέσμευση και η υλοποίηση με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα αλλά και με φιλικότητα, της μεταφοράς της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας με δημιουργικότητα και ανοιχτό μυαλό.

Σκοπός της είναι η συμβολή στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής, μέσω της ενημέρωσης και της πώλησης, συστημάτων ηλιακής ενέργειας σε μια χώρα που πραγματικά πληροί όλες τις προϋποθέσεις για εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών.

Υπηρεσίες

Εντοπισμός θέσης & κλίσης

Η θέση που θα επιλεγεί για το κάθε έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας αφού συνδέεται άρρηκτα με την απόδοση ενέργειας καθώς και με το κόστος της κατασκευής

Αρχικός Σχεδιασμός

Αφού πραγματοποιηθεί η έρευνα των επιτρεπόμενων χρήσεων της γης στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα παραγωγής ενέργειας Α.Π.Ε. , ή αποθήκευσης , εκπονείται σχέδιο επιχείρησης (business plan) σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα του επενδυτή σε σχέση με την παραγωγικότητα και την απόδοση του κάθε έργου. Παράλληλα σε αυτό το στάδιο εξετάζετε και η δυνατότητα σύνδεσης του έργου με το δίκτυο.

Μελέτη

Διπλωματούχοι μηχανικοί, μετά από άμεση αυτοψία και λεπτομερή επιμέτρηση του χώρου σας, μελετούν τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζουν ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη για την μέγιστη απόδοση του συστήματός σας. Κατόπιν λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση ενέργειας του κάθε έργου και έχοντας εξασφαλίσει τα δεδομένα του κόστους και ην τιμή διάθεσης της ενέργειας παραδίδετε πλήρης τεχνοοικονομική μελέτη όπου προβλέπονται με ακρίβεια τα καθαρά και αφορολόγητα έσοδα των επόμενων 20 ετών με μηνιαία ή ετήσια ανάλυση.

Αδειοδότηση

Η εταιρεία μας παρέχει τις απαιτούμενες από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία υπηρεσίες και αναλαμβάνει να ετοιμάσει πλήρη φάκελο αίτησης στον αρμόδιο φορέα ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΡΑΕ για την αδειοδότηση της κατασκευής του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή αποθήκευσης ενέργειας. Διεκπεραιώνει το σύνολο των δικαιολογητικών και όλες τις διοικητικές διαδικασίες ώστε ο φάκελος να είναι πλήρης δικαιολογητικών, για να εκδοθούν οι όροι σύνδεσης του έργου (ΑΔΕΙΑ).

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς Α.Π.Ε.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής για τις προκηρύξεις της ΡΑΕ για Ανταγωνιστικές Διαδικασίες Α.Π.Ε. ισχύος μεγαλύτερης των 500KW.Η αίτηση συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να υποβληθεί από
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι ο Κάτοχος του σταθμού ΑΠΕ, με την οποία
ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμμετάσχει στην ανταγωνιστική διαδικασία.

Προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού, Εγκατάσταση & Σύνδεση στο Δίκτυο

Η κατασκευή ενός αξιόπιστου έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προμήθεια και τη σωστή τοποθέτηση αξιόπιστων υλικών και εξοπλισμού. Η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος όλων αυτών αποτελεί καθημερινή φροντίδα και ευθύνη της εταιρείας μας.

Διαχείριση και συντήρηση

Με την ολοκλήρωση των έργων είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης αυτών. Η εταιρεία μπορεί να συμβληθεί με τους πελάτες και με μακροχρόνια σύμβαση για την συνεχή παρακολούθηση των αποδόσεων του κάθε έργου καθώς και για την απαραίτητη ετήσια ολοκληρωμένη συντήρηση, πέρα της άμεσης επέμβασης για την αποκατάσταση βλαβών.

Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας

Τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είτε με αντλησιοταµιευτικά έργα είτε με μπαταρίες αποτελούν έργα πολύ υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος καθώς συσχετίζονται με τις ανάγκες υποστήριξης της αλματώδους διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα. Η εταιρεία συνεργάζεται με τα πλέον αξιόπιστα γραφεία μελετών και υποβολής φακέλου για αδειοδότηση έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Net metering - Virtual Net metering

Στον ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας (από έναν ΦΒ σταθμό) με την καταναλισκόμενη ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού εφ’οσον η εγκατάσταση παραγωγής είναι στον ίδιο (ή όμορο) χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή (σύνδεση στο δίκτυο μέσω της αυτής παροχής),

Στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering) είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας (από έναν ΦΒ σταθμό) με την καταναλισκόμενη ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός η εγκατάσταση παραγωγής είναι στον ίδιο (ή όμορο) χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 6kWp για οικιακές καταναλώσεις

Το Πρόγραμμα αφορά σε Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται επί κτιρίων (στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων κλπ)
Το Πρόγραμμα προβλέπει μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση 6 kWp. Προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης οικιακής κατανάλωσης (παροχή οικιακής χρήσης) ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.

H iRepair σας περιμένει στην Βέροια!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

methodos orizontio

ΜΙΜΗΣ ΚΟΓΙΑΣ

sidiropoulos

studio 69