tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

super course

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Βέροιας - Τι θα συζητήσει

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτορπής Βέροιας θα γίνει την Τετάρτη 17/04/2024 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση ή μη ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε της Δ.Κ.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε του Μ.Σ.

ΘΕΜΑ 3ο Εισήγηση προς το Δ.Σ για κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της Πλατείας Ρακτιβάν της Δ.Κ. Βέροιας.

ΘΕΜΑ 4ο Εισήγηση προς το Δ.Σ για κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της Πλατείας Δημαρχείου της Δ.Κ. Μακροχωρίου.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη δαπάνης μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου στην Ρουμανία.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη δαπάνης μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου στην Λάρισα και τα Τρίκαλα.

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη δαπάνης μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Κατερίνη και την Αθήνα.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στον Ι΄ Κύκλο (2024) του Προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για επιχορήγηση της απασχόλησης 21.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 ετών και άνω, στο πλαίσιο της 2ης Τροποποίησης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017.

ΘΕΜΑ 10ο Αποδοχή ή μη δωρεάς της εταιρείας HELLAS DIRECT στον Δήμο Βέροιας για την εργασία επιδιόρθωσης λακκουβών και κατασκευής διαβάσεων σε σχολικά συγκροτήματα.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού σωματείου «ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ».

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού σωματείου «ΓΑΣ ΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ».

ΘΕΜΑ 13ο Υποβολή ή μη πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Βέροιας στην Πρόσκληση «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» του Προγρ/τος Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ 14ο Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας ή μη σύναψης σύμβασης του Δήμου Βέροιας με ιδιωτική επιχείρηση για την υπηρεσία «Μεταφορά αποβλήτων για διάθεση».

ΘΕΜΑ 15ο Ανάκληση ή μη της αριθμ. 105/2024 απόφασης Δ.Ε. και Αποδοχή ή μη της μελέτης με τίτλο «Εργασίες Εσωτερικών Διαρρυθμίσεων-Περιβάλλοντος χώρου-Κτιριακού Εξοπλισμού σε κτίρια Παιδικών-Βρεφικών Σταθμών του Δήμου Βέροιας για εναρμόνιση με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» ΑΜ:61/2024.

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχων για «Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για τη συντήρηση-επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για δύο έτη».

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο δημοτικό Γυμναστήριο Δ.Βικέλας επιφάνειας 9.000 μ2, (ΑΜ:104/2019 Επικαιροποιημένη)».

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για τον σχεδιασμό, συντονισμό και τη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου δράσης κλιματικής ουδετερότητας του Δήμου Βέροιας με ορίζοντα το 2030».

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 12 κ.μ. και 155 κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 lt έκαστος για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών καθαριότητας των διαβιούντων στη Δομή φιλοξενίας του Δήμου Βέροια».

ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού και στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (φορτηγού οχήματος (τύπου van), εξοπλισμός περισυλλογής, καθαριότητας, ιατρικός εξοπλισμός)» και επανάληψη ή μη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)» ΑΜ:82/2019.

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας» ΑΜ:92/2020.

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση ή μη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου ΠΚΝΤΜΕ και της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» ΑΜ:101/2019.

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση-επισκευή-αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Νικομήδειας για δημιουργία εκθετηρίου τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς» ΑΜ:6/2018 επικαιροποιημένη.

ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού Χαράδρας Δήμου Βέροιας» ΑΜ:120/2021.

ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, πέριξ του σημείου με συντεταγμένες x:340338, ψ:4474745» ΑΜ:82/2022.

ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 (κωδ. ΟΠΣΑΑ 0011467441) ΑΜ:92/2020.

ΘΕΜΑ 28ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας» ΑΜ:82/2023.

ΘΕΜΑ 29ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ανοικτού κλιμακοστασίου στην οδό Καππαδοκίας» ΑΜ:140/2021.

ΘΕΜΑ 30ο Έγκριση ή μη αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των επικειμένων της ιδιοκτησίας 03 (αρχικής) στα Ο.Τ. 606, 613, 618 και 619 της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή στρατώνων της Βέροιας.

ΘΕΜΑ 31ο Εισήγηση στο Δ.Σ. για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στα αριθμ. 106 & 107 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Μαυροδενδρίου του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 32ο Εισήγηση στο Δ.Σ. για την έγκριση ή μη τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 521 της πόλης Βέροιας.

ΘΕΜΑ 33ο Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.

ΘΕΜΑ 34ο Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνηση οχημάτων του Δήμου.

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

methodos orizontio

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69