tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

pistofidis ban1

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας - Τι θα συζητήσει

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας θα γίνει στις 7-6-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:15, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 36/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας, επί της «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022»

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 22/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ) Δήμου Βέροιας», επί της «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022»

ΘΕΜΑ 3ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε για την αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2023.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη αναπροσαρμογής μισθώματος ακινήτου, το οποίο μισθώνει ο Δήμος για τη στέγαση του 1ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΕΕ»

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του αυλείου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας

ΘΕΜΑ 7ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 17,1 MW στη θέση «ΛΕΥΚΕΣ-ΚΕΡΑΣΙΑ» των Δημοτικών Ενοτήτων Βέροιας και Ελλησπόντου των Δήμων Βέροιας και Κοζάνης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας και Κοζάνης, των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας» της εταιρίας «ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ 8ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την κατασκευή αναβατορίου ανοιχτού τύπου για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη επέκτασης της συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στον Η΄ Κύκλο (2023) του Προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του καταργημένου Δημοτικού Σχολείου της Δ.Κ.Μετοχίου στον «Πολιτιστικό-Τουριστικό-Εξωραϊστικό Σύλλογο Μετοχίου-Μέγας Αλέξανδρος Γ΄»

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου του κτηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου Λαζοχωρίου στον Σύλλογο Υπαλλήλων Εξωτερικών Συνεργείων Δήμων και Κοινοτήτων Ν.Ημαθίας

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τμήματος του υπ’ αριθμ. 55 αγροκτήματος Μακροχωρίου στο Σωματείο «Αερολέσχη Ημαθίας».

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη ορισμού υπευθύνου κίνησης λογαριασμού του Δήμου Βέροιας για την αποπληρωμή του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη α) καθορισμού Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2023 ως δεκτικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και β) δημιουργίας τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση έργου προμήθειας φωτοβολταϊκών συστημάτων για οροφές σχολείων για τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με χρήση ενεργειακού συμψηφισμού, του Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη α) παράτασης της σύμβασης «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βέροιας και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών των Δ.Κ. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή κλίμακας στο Ο.Τ. 499 περιοχή παιδικής χαράς Αγίας Παρασκευής».

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μεταλλικό στέγαστρο κερκίδων Αγ. Μαρίνας και μεταλλικής κλίμακας Αγ. Κυριακής Βέροιας».

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 21ο : Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αντιστηρίξεις οδών»

ΘΕΜΑ 22ο : Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων»

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής Οδού Καστανιάς – Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, πέριξ του σημείου με συντεταγμένες χ: 340338, ψ:4474745»

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη και παραλαβή της μελέτης «Καθορισμός οριογραμμής ρέματος που διέρχεται μεταξύ των Ο.Τ. 52δ και 38γ πόλης Βέροιας»

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία στα αγροκτήματα Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 302/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού του Α.Β. από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού της Α.Ε. από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού του Δ.Α. από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων-3ο Σύστημα Βέροιας

ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη προγράμματος εκδηλώσεων μνήμης για την Κυπριακή Τραγωδία

ΘΕΜΑ 33ο : Επί αιτήματος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ημαθίας για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 34ο : Επί αιτήματος του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής» για την παραχώρηση της χρήσης α)της πλατείας Δημαρχείου και β)του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.

ΘΕΜΑ 35ο : Επί αιτήματος της Γ.Α.Σ. ΚΑΡΑΤΕ «ΕΡΜΗΣ» για την παραχώρηση χρήσης του αμφιθεάτρου Αγίας Παρασκευής

ΘΕΜΑ 36ο : Επί αιτήματος του Πειραματικού ΔΙΕΚ Βέροιας για την παραχώρηση χρήσης της πλατείας Ελιάς

ΘΕΜΑ 37ο : Επί αιτήματος της 8ης Τ.Ο.Μ.Υ Δ.Βέροιας για την παραχώρηση χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου.

ΘΕΜΑ 38ο : Επί αιτήματος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ημαθίας για την παραχώρηση χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ 39ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

methodos orizontio

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

meta morfo22

protonio ban egraf

savantidou ban

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69