tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

super course

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας - Τι θα συζητήσει

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας θα γίνει στις 27-3-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της 636/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού μελών Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 15/2022 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μελών του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη της αριθ. 48/2023 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί τροποποίησης της 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2023.

ΘΕΜΑ 4ο : Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2023

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη καθορισμού αμοιβής δικηγόρου, για τη σύνταξη γνωμοδότησης και την άσκηση αγωγής του Δ.Βέροιας κατά απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη ανέγερσης νέου μνημείου (αναμνηστικής στήλης) Μακεδονομάχων στην πόλη της Βέροιας και καθορισμού της θέσης τοποθέτησής τους.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη α) διαγραφής προστίμου διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής και β) θέσης της αριθ. 7/2020 έκθεσης αυτοψίας στο Αρχείο.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη καταβολής του γάλακτος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ 11ο : Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 365/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη α)εξειδίκευσης κατηγοριών ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων, β) ορισμού εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων για τη δωρεάν σήμανση, καταγραφή στο ΕΜΖΣ, στείρωση και εμβολιασμό των ζώων συντροφιάς, γ) αύξησης του ποσού της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.4830/2021 και δ) μείωσης του παραπάνω ποσού για τις ευπαθείς ομάδες

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και β) ορισμού εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5x5 Μακροχωρίου Δ.Βέροιας»

ΘΕΜΑ 16ο : Επί αιτήματος δημοτικών συμβούλων της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ» για την έκδοση ψηφίσματος κατά της ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου.

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη παράτασης του συμφωνητικού μίσθωσης του υπ’ αριθ. 132 αγροτεμαχίου του οικισμού Λαζοχωρίου Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στον χώρο στάθμευσης απορριμματοφόρων οχημάτων Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού Χαράδρας Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Αγροτική οδοποιΐα στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη κοπής δέντρων εντός και πέριξ του προαύλιου 5ου ΓΕΛ Βέροιας

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη κοπής δέντρου στον οικισμό Πατρίδας

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Μ.Ν.

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών τελών άρδευσης του Ε.Π.

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών τελών άρδευσης του Χ.Σ.

ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών τελών άρδευσης του Χ.Γ.

ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντου ποσού του Π.Χ. από χρηματικό κατάλογο του Δ.Βέροιας.

ΘΕΜΑ 33ο : Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν.Ημαθίας «Τα παιδιά της Άνοιξης» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ 34ο : Επί αιτήματος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπ/σης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Βέροιας) για την παραχώρηση χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

methodos orizontio

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

meta morfo22

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69