tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

super course

Τζιτζικώστας: Παρουσίασε τις προτεραιότητες του Σχεδίου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Το στρατηγικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες του Σχεδίου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

«Με σκληρή και μεθοδική δουλειά, πετύχαμε τον τελευταίο χρόνο να αυξήσουμε την απορροφητικότητα των κονδυλίων, ώστε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να γίνει η πρώτη Περιφέρεια σε ολόκληρη την Ελλάδα σε εκταμιεύσεις κονδυλίων. Ολοκληρώνουμε μεγάλα και σημαντικά έργα και στους επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, που παρέχουν “ζεστό χρήμα” για νέες επενδύσεις στις τοπικές μας επιχειρήσεις, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της τοπικής οικονομίας, απέναντι στην κρίση και την παρατεταμένη ύφεση.

Τη θετική αυτή πορεία δεσμευόμαστε να ακολουθήσουμε και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, ώστε να επιτύχουμε την αύξηση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, εξασφαλίζοντας βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία», σημείωσε κατά την εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε την κρισιμότητα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για την Κεντρική Μακεδονία, τονίζοντας ότι «παρά τα προβλήματα της χώρας, παρά τους περιορισμούς εξαιτίας της εκτεταμένης γραφειοκρατίας και της υποχρηματοδότησης, η στήριξη της οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων υπήρξε θετική». Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρθηκε εκτενώς στις πέντε βασικές περιφερειακές προτεραιότητες της Π.Κ.Μ. μέσα από τη στήριξη μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, που αφορούν: 1) στην καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια, 2) στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την απασχόληση, 3) στην προστασία του περιβάλλοντος και την «έξυπνη» διαχείριση των πόρων, 4) στην κοινωνική συνοχή και 5) στη χωρική συνοχή. «Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε εργαστεί εντατικά και ιδιαίτερα μεθοδικά όλο το προηγούμενο διάστημα, ανοίγοντας τη διαβούλευση για το περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα 2014-2020 σε όλους τους φορείς και την ίδια την κοινωνία. Συνθέσαμε προτάσεις, αναδείξαμε στρατηγικές και προτεραιότητες για την περιοχή μας. Προετοιμαστήκαμε σωστά και ολοκληρωμένα, ώστε να αξιοποιήσουμε με τον πλέον αποδοτικό τρόπο το κορυφαίο αναπτυξιακό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας.

Επιδίωξή μας για την επόμενη πενταετία δεν είναι μόνο να προωθήσουμε τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειάς μας, αλλά ταυτόχρονα να προσεγγίσουμε σε περιφερειακό επίπεδο τους κεντρικούς στόχους της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένα έργα και τομείς, που θα χρηματοδοτηθούν μέσω των πόρων του νέου ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, ο κ. Τζιτζικώστας έκανε λόγο για την ενίσχυση μεγάλων υποδομών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, καθώς και η αναβάθμιση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, όπως επίσης και για την επέκταση των δημόσιων υποδομών ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών μέσω μιας εκτεταμένης ανοικτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Π.Κ.Μ. Επίσης, ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε την προτεραιότητα της διοίκησης της Π.Κ.Μ. να προωθήσει μεγάλα έργα περιβαλλοντικής υποδομής που θα αξιοποιήσουν τους πόρους του Ταμείου Συνοχής και πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το ίδιο τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, θα υποστηρίξει μεγάλα έργα μεταφορικής υποδομής, όπως η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου ΠΑΘΕ, η επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου, η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού και άλλων σημαντικών μονάδων υποδομής για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, η ολοκλήρωση και επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης, η δημιουργία λιμενικών υποδομών για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε επίσης στην αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω πόρων και δράσεων του τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», αλλά και την προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού, στη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της συνολικής απασχόλησης, μέσω της προώθησης στην αγορά εργασίας των νέων, των γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων και άλλων ομάδων με δυσκολίες πρόσβασης. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στάθηκε ιδιαίτερα στη σπουδαιότητα για την Π.Κ.Μ. της αξιοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αγροτική Ανάπτυξη» και «Θάλασσα και Αλιεία», με στόχο να ενισχυθεί η αναδιάρθρωση, η τεχνολογική και κανοτομική αναβάθμιση και η εξωστρέφεια της αγροτικής οικονομίας και της αλιείας στην Κεντρική Μακεδονία.

«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε αποφασισμένοι —και θα το επιδιώξω και προσωπικά— να προχωρήσουμε μπροστά, με συνεργασία, ώστε να αλλάξουμε σιγά σιγά τον τόπο μας και να δώσουμε προοπτική στους συμπολίτες μας. Στα κρίσιμα χρόνια που έρχονται, στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μια σταθερή οικονομία, με θετικό αναπτυξιακό πρόσημο για μια σύγχρονη και ανθρώπινη περιφέρεια», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Στη συνέχεια, η προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Κ.Μ. Αγγελική Ωραιοπούλου παρουσίασε διεξοδικά τα γενικά στοιχεία και τη δομή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, εστιάζοντας την εισήγησή της στις επενδυτικές προτεραιότητες και τις δράσεις που συνδέονται με συγκεκριμένες τομεακές πολιτικές και θεματικούς στόχους για την Π.Κ.Μ.

methodos orizontio

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

meta morfo22

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69