tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

Σταθερά, Τολμηρά, Μπροστά και στον Πρωτογενή Τομέα

Γράφει η Λίνα Τουπεκτσή

Στην Ελλάδα ο αγροτικός τομέας είναι ένας κομβικός πυλώνας ανάπτυξης, έχοντας σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, αφού διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα ποιότητας και θρεπτικής αξίας των ελληνικών προϊόντων.

Για την ανάπτυξη του είναι απαραίτητη η επίλυση των βασικών διαρθρωτικών προβλημάτων όπως ο εκσυγχρονισμός και η εκμηχάνιση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και πρακτικών, η βέλτιστη διαχείριση του νερού, η ορθολογική χρήση των εισροών, η περαιτέρω ανάπτυξη της συμβολαιακής γεωργίας, η εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικών καλλιέργειών, η παραγωγή προϊόντων ονομασίας προέλευσης, η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας με την παράλληλη κατάρτιση και ενημέρωση των παραγωγών και τέλος η ανάπτυξη της έρευνας για την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Ο πρωτογενής τομέας είναι στρατηγικής σημασίας για την Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή μιας δέσμης μέτρων που στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών, την προστασία του περιβάλλοντος και την δίκαιη ανταμοιβή του Έλληνα αγρότη. 

Η Κυβέρνηση την προηγούμενη τετραετία διασφάλισε μέσω της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), αύξηση των πόρων ύψους 19,3 δισ. ευρώ́, την ίδια στιγμή́ που οι πόροι της ΚΑΠ μειώθηκαν, τόσο συνολικά́ όσο και στα επιμέρους κράτη - μέλη της ΕΕ. Προχώρησε σε αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του αρδευτικού́ δικτύου της χώρας και ενίσχυσε τα συνεταιριστικά σχήματα. Επιπλέον κατόρθωσε να αποδίδονται αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές σε μόλις έξι μήνες μετά το ζημιογόνο γεγονός. Σημειώνουμε ότι στην Κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας  καταβλήθηκαν στους λογαριασμούς των αγροτών από τον ΕΛΓΑ πάνω από 1 δις ευρώ, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσό που δόθηκε ποτέ σε μία κυβερνητική περίοδο.

Όμως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η περαιτέρω ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με την παροχή κινήτρων για την αύξηση του αριθμού των κατ΄ επάγγελμα νέων αγροτών κατά 60.000 μέχρι το 2027.

Επιπρόσθετα προχωρά στην οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Το τέλος επιτηδεύματος είναι ένας παράλογος φόρος που δεν φορολογεί εισόδημα ή περιουσία αλλά την προσδοκία του αγρότη ότι την επόμενη χρονιά το εισόδημα του δεν θα είναι χειρότερο από την τρέχουσα. Μπορεί ο φόρος αυτός να λειτούργησε θετικά στα δημοσιονομικά έσοδα τα μνημονιακά χρόνια, όμως σήμερα μετά την έξοδο της χώρας μας από το καθεστώς αυξημένης εποπτείας στην περίοδο της Κυβέρνησης Μητσοτάκη με σταθερή ανάπτυξη και προοπτική επενδυτικής βαθμίδας είναι δίκαια και επιβεβλημένη η οριστική κατάργηση του για τους αγρότες όπως δεσμεύτηκε η Νέα Δημοκρατία για την ερχόμενη τετραετία.

Τα σύγχρονα συνεργατικά σχήματα,  όπως είναι οι Ομάδες Παραγωγών, θα καλύψουν την ανάγκη για την δημιουργία ευέλικτων σχημάτων που διευκολύνουν την οργάνωση της παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, θα διαθέτουν πρόσβαση στην αγορά και θα έχουν σημαντικό ρόλο στην αγροτική οικονομία. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να διενεργείται η εμπορία αγροτικών προϊόντων (τυποποιημένων) δια μέσω αγροτικών συλλογικών σχημάτων από το 18% στο 27% το 2027.

Σημαντική είναι και η δέσμευση για την αύξηση γεωργικών εκτάσεων για παραγωγή βιολογικών προϊόντων από το 9,1% στο 16,4% το 2027. Η βιολογική γεωργία αναφέρεται ως το παραγωγικό σύστημα το οποίο αποφεύγει ή αποκλείει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση χημικώς συντιθέμενων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ρυθμιστικών αυξητικών ουσιών και προσθετικών στα ζωικά σιτηρέσια.  Η βιολογική γεωργία έχει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Έχει σαφές πλεονέκτημα όσο αφορά το περιβάλλον έναντι της συμβατικής γεωργίας και συνεισφέρει στην αποφυγή της διάβρωσης του εδάφους και της μόλυνσης των υδάτων, στον σχηματισμό και μορφοποίηση του εδάφους, στην αύξηση της βιοποικιλότητας, στη δέσμευση του άνθρακα, στην ποιότητα του περιβάλλοντος τοπίου, με την παράλληλη διατήρηση ή την επαναεισαγωγή των παραδοσιακών χαρακτηριστικών. Η κοινωνική διάσταση της βιολογικής γεωργίας αναφέρεται στη διατήρηση αποδεκτής ισότητας σχετικά με την κατανομή των εισοδημάτων, στη διαμόρφωση δίκαιων τιμών προϊόντων τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές και στην προσφορά ευκαιριών απασχόλησης μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, αφού η γεωργία γενικότερα έχει ως εγγενή στοιχείο την  αποκέντρωση και τον περιφερειακό προσανατολισμό.

 Προϋπόθεση για δικαιότερες και ταχύτερες αποζημιώσεις είναι ο εκσυγχρονισμός και η επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να είναι συμβατός με τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί και σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή που έχει επηρεάσει πολλές καλλιέργειες αλλά και τον τρόπο που προσεγγίζουμε τις ζημιές. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το πεδίο και να ξέρει ο κάθε αγρότης που πληρώνει την εισφορά του στον ΕΛΓΑ τι έχει να περιμένει. Ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί ότι ο κανονισμός και οι διαδικασίες που θα προβλέπει θα ολοκληρωθούν ως προτεραιότητα με την ανάληψη των καθηκόντων της Νέας κυβέρνησης. 

Για την ανακούφιση των αγροτών ήδη η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε για την επιστροφή του ΕΦΚ στο Diesel και για το 2023. Στα έργα υποδομής της υπαίθρου συμπεριλαμβάνονται νέα αρδευτικά έργα σε όλη την Ελλάδα και εκσυγχρονισμός των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, που θα αρδεύουν περισσότερα από 1,3 εκ. στρέμματα.

 Με το πρόγραμμα της η Νέα Δημοκρατία φιλοδοξεί με την υλοποίηση μέτρων να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα με την στήριξη ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών, με τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών και τη μείωση του κόστους παραγωγής, με την δημιουργία δημόσιων υποδομών στην περιφέρεια και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, με την ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας όπως επίσης και με την ενίσχυση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας στη μεταποίηση.  Επιπρόσθετα, είναι σημαντική η στήριξη που δίνει στην επιχειρηματικότητα των νέων αγροτών, στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και στην ενίσχυση των αγροτικών περιοχών με τοπικά αναπτυξιακά μέτρα μέσω δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, που στοχεύουν στη διαφοροποίηση των εισοδημάτων των νοικοκυριών και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης. Η ελληνική γεωργία καλείται τα επόμενα χρόνια να ενσωματώσει τις τεράστιες αλλαγές που συντελούνται διεθνώς ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική, να μετασχηματιστεί σε κλάδο έντασης γνώσης και τεχνολογίας και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανειλημμένα έχει δεσμευτεί ότι και στον πρωτογενή τομέα θα προχωρήσουμε σταθερά, τολμηρά, μπροστά.

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69