Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στο επιχειρήν και την καθημερινότητα (φωτογραφίες)

Ενημέρωση για προγράμματα που υλοποιεί ή θα υλοποιήσει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έκανε στο Επιμελητήριο Ημαθίας ο Στέλιος Ράλλης, Γενικό Γραμματέα του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Νίκου Παππά.

Αρχικά μίλησε για τον ψηφιακό τρόπο σύστασης εταιρειών (Υπηρεσία Μιας Στάσης) αλλά και την διασύνδεση των μητρώων (ασφαλιστικό, φορολογικό κ.α.) με το ΓΕΜΗ.

Στην συνέχεια παρουσίασε το ψηφιακό πρόγραμμα που θα εξυπηρετήσει τον αγροτικό κόσμο. Όπως είπε τον Σεπτέμβρη θα γίνει η εγκατάσταση των πρώτων 1000 σταθμών στην ύπαιθρο που θα λαμβάνουν δεδομένα από το έδαφος και τον αέρα και θα στέλνουν στους παραγωγούς μηνύματα με συμβολές (πχ πότισε, ψέκασε κ.α.).

Επίσης παρουσίασε ένα νέο πρόγραμμα για τον τουρισμό. Θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή πύλη για ανέβασμα σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού που θα προβάλει την κάθε περιοχή.

Τέλος μίλησε για υλοποίηση προγραμμάτων "έξυπνης πόλης" αλλά και μείωσης της γραφειοκρατίας. 

Δείτε την τοποθέτησή του στο παρακάτω βίντεο

{jlex}flickr:72157707462153315{/jlex}