Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας - Τι θα συζητηθεί

Με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Τετάρτη 23 Μαρτίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι:

1. Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

2. Προέγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» Α.Μ. 89/2015

3. Προέγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ» Α.Μ. 93/2015

4. Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης του αγροτεμαχίου Νο 108 αγροκτήματος της Τ.Κ Κλειδίου

5. Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης του αγροτεμαχίου Νο 204 αγροκτήματος της Τ.Κ Κλειδίου

6. Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης του αγροτεμαχίου Νο 205 αγροκτήματος της Τ.Κ Κλειδίου