ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ - ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

Εμφάνιση # 
Τίτλος
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Ι. ΣΤΕΛΛΑ MD, MSc, Ιατρός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος
ΑΝΑΛΥΣΗ | ΧΑΡΑ ΚΟΝΤΟΥ Ειδικός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΠΑΣΧΩΝΗ ΦΛΩΡΑ Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος