Προετοιμασία υποψήφιων φοιτητών για εξετάσεις των ΤΕΦΑΑ και στρατιωτικών σχολών από την Makridis Running Team

Η Makridis Running Team εξειδικεύεται με κλειστά τμήματα αναλαμβάνοντας την εκγύμναση μαθητών λυκείου υποψήφιων φοιτητών ΤΕΦΑΑ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, βάση μεγάλης εμπειρίας στον χώρο με 100% επιτυχία των αποτελεσμάτων των υποψηφίων.