Ο δήμος Αλεξάνδρειας εξασφάλισε χρηματοδότηση για την αντικατάσταση ελαστικού τάπητα δημοτικού σταδίου

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν οι κάτωθι δήμοι της χώρας, ενέκρινε την ένταξη πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦιλόΔημος», για την «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων», συνολικού προϋπολογισμού 7.706.041,16 ευρώ. Ανάμεσα σε αυτά και η αντικατάσταση και ολοκλήρωση ελαστικού τάπητα δημοτικού σταδίου Αλεξάνδρειας, ύψους 605.060 ευρώ.