Εκλογές στον ΓΑΣ Μελίκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Α.Σ ‘ΜΕΛΙΚΗ’ καλεί τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου του στην έκτακτη Γενική συνέλευση που θα γίνει το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 και ώρα 20.00 στα γραφεία του Συλλόγου Κεντρικής 13 (πρώην Κοινότητα ) με τα εξής θέματα.

1.Εκλογή Προεδρείου Γεν.Συνέλευσης.
2.Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ.
3.Οικονομικός απολογισμός από 1/1/2019 έως 22/6/2019.
4. Έκθεση ελεκτικής επιτροπής.
5. Απαλλαγή απερχόμενου Δ.Σ.
6. Προτάσεις.
7. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
8. Αρχαιρεσίες.
Εκλογή Μελών Δ.Σ.
Τακτικών επτά (7)
Αναπληρωματικών τρία (3)
Ελεκτικής επιτροπής μέλη τρία (3).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 στο ίδιο μέρος και ώρα 20.00 με τα ίδια θέματα.

Σύμφωνα με τον νέο Αθλητικό Νόμο και το άρθρο 6 του καταστατικού του Συλλόγου δικαίωμα Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι έχουν τα ενεργά μέλη του Συλλόγου. Η κατάσταση των ενεργών μελών του Συλλόγου είναι αναρτημένη στα γραφεία του Συλλόγου.