Ποιες ομάδες δεν δήλωσαν συμμετοχή σε Α' και Β' ερασιτεχνική

Δυο μεταβολές έχει ο πίνακας των ομάδων της Α' ερασιτεχνική. Η Επισκοπή και ο Λουτρός δεν δήλωσαν συμμετοχή (δήλωσαν συμμετοχή στην Β' ερασιτεχνική) και τις θέσεις τους παίρνουν Κουλούρα και Ολυμπιακός Νόαυσας. Δικαίωμα συμμετοχής απέκτησαν στην Α' ερασιτεχνική απέκτησαν, μετά τις δυο αποχωρήσεις, αλλά δεν το αξιοποίησαν, τα Λευκάδια, το Γιαννακοχώρι και τα Παλατίτσια.

Στην Β' κατηγορία δεν δήλωσαν συμμετοχή, Νησέλι, Κλειδί, Μακεδονικός Ρόδακας, Στενήμαχος και Γιαννακοχώρι.