Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μπιζανίου στην Βέροια

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης υλικών, επί της οδού Μπιζανίου αρ. 6, στην πόλη της Βέροιας. η Αστυνομική Διεύθυνσηγ αποφάσισε την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, πάσης φύσεως οχημάτων, επί της οδού Μπιζανίου, έμπροσθεν του κτίσματος με αρ. 6, την Δευτέρα, 04-11-2019 και κατά τις ώρες από 09:15 έως 10:15.