Σχολή Αστυνομίας: Ολοκληρώθηκε σεμινάριο με θέμα: "Διαπραγματεύσεις σε καταστάσεις ομηρίας και επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσης"

Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας της Αστυνομικής Ακαδημίας, έγινε γνωστό ότι σήμερα 18-10-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανόραμα Βέροιας, ολοκληρώθηκε το Σεμινάριο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την Κατάρτιση – Εκπαίδευση των Αρχών Επιβολής του Νόμου (CEPOL) με θέμα: «Διαπραγματεύσεις σε καταστάσεις ομηρίας και επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσης - Crisis Hostage Negotiation & Crisis Communication».

Η δραστηριότητα του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 14-10-2019 έως 18-10-2019, ο συντονισμός είχε ανατεθεί στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Α.Ε.Α.), με την υποστήριξη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας (Σ.Μ.Ε.Β.Ε.) και του Εθνικού Τμήματος της Cepol και συμμετέχουν: με την ιδιότητα του εκπαιδευομένου, συνολικά είκοσι εννέα (29) πιστοποιημένοι διαπραγματευτές, προερχόμενοι από Αρχές Επιβολής του Νόμου κρατών – μελών της Ε.Ε. (Αυστρία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία) Οργανισμούς της Ε.Ε. για τη συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Frontex) και συνεργαζόμενα με τη CEPOL τρίτα μέρη (Ελβετία) ενώ επιπρόσθετα, στην εν λόγω δραστηριότητα, συμμετέχουν δεκατρείς (13) εισηγητές – εμπειρογνώμονες από Υπηρεσίες της αλλοδαπής ( Αμερική, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο) και από την Ελληνική Αστυνομία.

Γενικός εκπαιδευτικός σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εισαγωγή των εκπαιδευομένων σε εξειδικευμένες έννοιες που σχετίζονται με την Διαπραγμάτευση Κρίσεων και ειδικότερα κατά την διαχείριση περιστατικών:

1) Διεθνών Απαγωγών

2) Ένοπλων Καταδρομικών Τρομοκρατικών Επιθέσεων, παρέχοντάς τους ειδικά εργαλεία, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου τους κατά την επιτέλεση της αποστολής τους.

Στους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν πιστοποιητικά σπουδών σε μικρή τελετή που θα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Τελετών της σχολής.