Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην πόλη της Νάουσας, κατά τον εορτασμό της Επετείου απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό

Με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων εορτασμού της Επετείου Απελευθέρωσης της πόλης της Νάουσας, η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφάσισε για την Πέμπτη, 17-10-2019 τα εξής :

Α. Κατά τις ώρες 08:00 έως 11:00:

  • Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, στην οδό Μεταμορφώσεως, από τη συμβολή της με την οδό Κ. Δημητριάδη έως τη συμβολή της με την οδό Χρ. Περδικάρη.
  • Την απαγόρευση στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, στην αριστερή πλευρά της οδού Ερμού (δρόμος μονής κατεύθυνσης) (όπισθεν Διοικητηρίου).

Β. Κατά τις ώρες 08:00 έως 13:00, την απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, στην οδό Χρ. Πετρίδη, από τη συμβολή της με την οδό Ζαφειράκη έως τη συμβολή της με την οδό Θ. Μπιγκάνου.

Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη και μέριμνα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας.