Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια κατά τον εορτασμό ημέρας Μακεδονικού Αγώνα

Με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τον εορτασμό ημέρας Μακεδονικού Αγώνα, η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφάσισε τα εξής:

Την Κυριακή, 13-10-2019 και κατά τις ώρες 08:00 - 12:00, την απαγόρευση της στάσης, στάθμευσης και της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων:

A) στην οδό Αγίου Αντωνίου από την συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως την συμβολή της με την οδό Βερμίου,

B) στην πάροδο της Αγίου Αντωνίου, έναντι της εισόδου του Ιερού Ναού έως την συμβολή της με την οδό Κεντρικής,

Γ) επί της πλατείας Αγίου Αντωνίου.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.