Βέροια: Άλλη μια θέση στάθμευσης έγινε χώρος φορτοεκφόρτωσης

Άλλη μια θέση στάθμευσης χαρακτηρίστηκε από τον δήμο Βέροιας ως χώρος φορτοεκφόρτωσης για να εξυπηρετεί τους επαγγελματίες της περιοχής. Πρόκειται για την μονή θέση που βρίσκεται ακριβώς μπροστά την Τράπεζα Πειραιώς, στον οδό Βενιζέλου. Κάποιοι από τους οδηγούς δεν το έχουν προσέξει όμως και παρκάρουν, με αποτέλεσμα να τους βεβαιωθεί παράβαση.