Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια για εργασίες συντήρησης διαβάσεων πεζών

Με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης - συντήρησης διαβάσεων πεζών στο Δήμο Βέροιας τη Δευτέρα 22- 07-2019 και την Τετάρτη 24-07-2019, από ώρες 14:30 ́ έως 20:00 ́, έκαστης ημέρας, η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφάσισε την εναλλάξ κυκλοφορία, όλων των οχημάτων, ώστε η κυκλοφορία να εκτρέπεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με τη χρήση σήμανσης προειδοποίησης για στένωση της λωρίδας και τη χρήση κώνων σε κάθε σημείο επί της οδού που εκτελούνται οι εργασίες, καθώς και σημαιοφόροι, εκατέρωθεν αυτού, με ανακλαστικό γιλέκο, στις κάτωθι οδούς:

Μητροπόλεως, Ανοίξεως, Πιερίων, Βενιζέλου, Πλατεία Ωρολογίου, Θερμοπυλών, Ακροπόλεως και Παπάγου.