Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στην Βέροια για προεκλογική ομιλία

Με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά της συγκεντρώσεως πολιτών έμπροσθεν εκλογικού κέντρου της παράταξης «ΣΥΡΙΖΑ», το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019, επί της ενταύθα οδού Ελιάς, η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφάσισε την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων το Σάββατο 29-06-2019 και από ώρα 19:00’ έως 23:00’ στις κατωτέρω οδούς της πόλης της Βέροιας:

 στην οδό Ελιάς, από τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου,

 στην οδό Παστέρ, από τη συμβολή της με την οδό Ελιάς έως τη συμβολή της με την οδό Εδέσσης καθώς επίσης από τη συμβολή της με την οδό Ελιάς έως την συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου.