Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ανοίξεως στην Βέροια

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών φόρτωσης εορταστικού υλικού στην οδό Ανοίξεως, σήμερα Τρίτη 08- 01-2019, η Αστυνομική Διεύθυνση αποφάσισε:

α) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, σήμερα Τρίτη 08-01- 2019, κατά τις ώρες 11:30΄ έως 15:00΄, στις οδούς:

 Ανοίξεως, από τη συμβολή της με την οδό Κωτουνίου έως τη συμβολή της με την οδό Μερκουρίου Καρακωστή και

 Παστέρ, από τη συμβολή της με την οδό Κωτουνίου έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως.

β) Επιτρέπει τη διέλευση - στάθμευση του υπ΄ αριθμ. ΕΚΑ-9576 Δ.Χ. φορτηγού οχήματος, στο ανωτέρω τμήμα της ενταύθα οδού Ανοίξεως, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανωτέρω εργασίες φόρτωσης.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς.