Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Βέροια για τις εκδηλώσεις εορτασμού των Θεοφανείων

Με στόχο την ομαλή - εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων στην πόλη της Βέροιας, κατά τις εκδηλώσεις εορτασμού των Θεοφανείων, την Κυριακή 06-01-2019, η Αστυνομική Διεύθυνση αποφάσισε:

α) Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, από ώρες 07:00΄ έως 12:00΄ και για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο διέλευσης της θρησκευτικής πομπής και τέλεσης των θρησκευτικών εκδηλώσεων, στις κατωτέρω οδούς:

- Στην οδό Αγίου Αντωνίου, από τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή της με την οδό Βερμίου,

- στην πάροδο της Αγίου Αντωνίου, έναντι εισόδου του Ιερού Ναού έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής

- εντός της Πλατείας Αγίου Αντωνίου,

- Στην οδό Βερμίου, από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Αντωνίου έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου,

- Στην οδό Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Βερμίου έως τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης.

β) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, ως κάτωθι:

- από ώρα 10:30΄ έως 11:30΄, στην οδό Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης και

- από ώρα 11:00΄ έως 12:00΄, στην οδό Φιλήμωνος, από τη συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου.