Βέροια: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ρήγα Φεραίου

Με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών που αφορούν καθαίρεσης επιχρισμάτων στο Βυζαντινό Μουσείου Βέροιας επί της οδού Ρήγα Φεραίου, η Αστυνομική Διεύθυνση αποφάσισε:

Την εναλλάξ διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ρήγα Φεραίου από τη συμβολή της με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως τη συμβολή της με την οδό Κυριωτίσσης, με παράλληλη απαγόρευση διέλευσης των πεζών απ΄ το πεζοδρόμιο της οδού Ρήγα Φεραίου στη κατεύθυνση από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως προς την οδό Κυριωτίσσης, την Τετάρτη 07-11-2018 και κατά τις ώρες από 07:00 έως και 16:00.