Κλειστό στα αυτοκίνητα το κέντρο της Βέροιας την Κυριακή για την Βικελαία γιορτή ποδηλάτου

vikelaia

Κατά την τέλεση λαϊκού αγώνα ποδηλασίας μη αγωνιστικού χαρακτήρα στα πλαίσια εκδήλωσης «ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ» που θα πραγματοποιηθεί την 08 Ιουνίου 2014 στην πόλη της Βέροιας,θα διακοπεί η κυκλοφορία παντός είδους οχημάτων την Κυριακή 08-06-2014 και κατά τις ώρες 10.00΄ έως 12.00΄στις οδούς Ανοίξεως, Αριστοφάνους, Βενιζέλου, Κεντρικής, 10ης Μεραρχίας, Μητροπόλεως και Εληάς.

Οι διαγωνιζόμενοι ποδηλάτες καθόλη τη διαδρομή θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και θα εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., ακολουθώντας τις πινακίδες σήμανσης και τις υποδείξεις στατικών τροχονόμων. Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.