Νέο ΔΣ στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας

Κατόπιν επικύρωσης του πρακτικού Αρχαιρεσιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν Μέριμνας, οι εκλεγέντες σε συνεδρίασή τους στα γραφεία του Συλλόγου (Πλ Ρακτιβάν 1 – Βέροια) την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 όρισαν το ΝΕΟ Δ.Σ. του Συλλόγου το οποίο απαρτίζουν:

1. Κατή Σοφία Πρόεδρος 
2. Κωνσταντινόπουλος Ιορδάνης Αντιπρόεδρος 
3. Οικονομοπούλου Αικατερίνη Γραμματέας 
4. Μολαγιαννίδου Καλλιόπη Ταμίας
5. Ανεσίδης Νικόλαος Μέλος
6. Καλαϊτζίδης Παναγιώτης Μέλος
7. Μουρτζίλας Γεώργιος Μέλος
8. Παπαγεωργίου Αναστάσιος Μέλος
9. Φουκαλάς Αργύριος Μέλος