Μέτρηση πίεσης, σακχάρου και ενεσοθεραπείας στα ΚΑΠΗ του δήμου Νάουσας

Ο νοσηλευτής του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας& Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας βρίσκεται και παρέχει τις υπηρεσίες του για μέτρηση πίεσης, σακχάρου και ενεσοθεραπείας (ενέσεις και εμβόλια) κάθε Δευτέρα στο ΚΑΠΗ Ναουσας 08:00-15:00.

ΕΠΙΣΚΈΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΆ ΔΙΑΜΕΡΊΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ :

Πρώτη Εβδομάδα

Τρίτη:Στενήμαχος
Τετάρτη:09:00-11:00 Πολυπλάτανος/11:00-13:00 Χαρίεσσα
Πέμπτη:Ροδοχώρι
Παρασκευή:09:00-11:00 Κοπανός/11:00-13:00 Λευκάδια

Δεύτερη Εβδομάδα

Τρίτη:Μονόσπιτα
Τετάρτη:09:00-11:00 Πολυπλάτανος/11:00-13:00 Χαρίεσσα
Πέμπτη:Ροδοχώρι
Παρασκευή:09:00-11:00 Μαρίνα/11:00-13:00 Επισκοπή