Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας συμμετέχει στις κινητοποιήσεις της ΠΟΠΕΚΑΒ

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας συμμετέχει στις κινητοποιήσεις που εξήγγειλε η ΠΟΠΕΚΑΒ αρχόμενης από τη Δευτέρα 06-05-2019 έως την Δευτέρα 20-05-2019.

Στην ανακοίνωσή του το Σωματείο αναφέρει: "Οι λόγοι της κινητοποίησης είναι:

Η εμμονή της διοίκησης να τοποθετεί Διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρου σε διοικητικές ή άλλες ειδικότητες με αποτέλεσμα να μειώνεται η δυναμική των ασθενοφόρων και να διακινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.

Η εμμονή της διοίκησης να δίνει εντολές σε Διασώστες να εκτελούν αλλότρια καθήκοντα άλλων ΝΠΔΔ (νοσοκομεία) και όχι του ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα να μειώνεται η επιχειρησιακή δυναμική του ΕΚΑΒ και να απειλούνται ανθρώπινες ζωές.

Η εμμονή της διοίκησης να δίνει εντολές σε Διασώστες για να εκτελούν αλλότρια καθήκοντα προς όφελος ιδιωτικών κλινικών με αποτέλεσμα το οικονομικό όφελος ιδιωτών με κρατικά μέσα, συν την επιχειρησιακή αποδυνάμωση του ΕΚΑΒ.

Η κινητοποίηση θα έχει τη μορφή αποχής από τις δευτερογενής μεταφορές ασθενών, δηλαδή:

Εξιτήρια- Επιστροφές από ΤΕΠ-Επανεξετάσεις

Το ποσοστό ασφαλείας κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων ορίζετε το 100% των ασθενοφόρων της κάθε βάρδιας και θα εξυπηρετεί όλα τα επείγοντα περιστατικά".