Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Ημαθίας Πέλλας: Στο υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και επαγγελματισμού η διακίνηση φαρμάκων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Ημαθίας Πέλλας μετά την δημοσίευση σε ιστοσελίδα του θέματος του 2013 σχετικά με την διακίνηση φαρμάκων εκτός προδιαγραφών στα φαρμακεία της Ημαθίας και της Πέλλας, αισθάνεται την ανάγκη να απαντήσει για την πληρέστερη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου μέρους.

"Αρχικά πρέπει να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ανακινείται και αναδημοσιεύεται μετά από πέντε χρόνια, όταν έχει δοθεί σχετική απάντηση από τον Σ.Φ.Η.Π. το 2014 και έχουν ολοκληρωθεί σχετικοί έλεγχοι από κάθε αρμόδια υπηρεσία (Ε.Ο.Φ., Διεύθυνση Υγείας , Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), σύμφωνα με τους οποίους αποδείχθηκε ότι η καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας το 2014 ήταν αβάσιμη.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Ημαθίας Πέλλας το 2013 ενεργοποίησε όλους τους προβλεπόμενους μηχανισμούς, κάνοντας κάθε απαιτούμενη ενέργεια ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από το πρόβλημα στον ψυκτικό θάλαμο, με αποτέλεσμα να μην διακινηθεί ούτε ένα τεμάχιο ακατάλληλου σκευάσματος στην αγορά και η τροφοδοσία των φαρμακείων να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν.

Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Ημαθίας Πέλλας παρέχει στα Φαρμακεία Μέλη και πελάτες του υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και λειτουργεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές (2013/C 343/01) σχετικά με την ορθή πρακτική για τη διανομή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση. Έχει ελεγχθεί επανειλημμένα από τον Ε.Ο.Φ. και είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και σύμφωνα με τη Υπουργική Απόφαση 1348 για την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τέλος ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Ημαθίας Πέλλας διαβεβαιώνει όλους τους Συνεταίρους και πελάτες φαρμακοποιούς του αλλά και όλους τους πολίτες που προμηθεύονται τα φάρμακα τους από τα φαρμακεία της Ημαθίας και της Πέλλας ότι λειτουργεί στο υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και επαγγελματισμού όσον αφορά την διακίνηση φαρμάκων και επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματος του εναντίον αυτών που με τις ενέργειες τους πλήττουν και υπονομεύουν τη λειτουργία και τη φήμη του".