Το Σωματείο Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ημαθίας θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση

Το Σωματείο Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ημαθίας θα πραγματοποιήσει την γενική συνέλευσή του, την Τετάρτη στις 15-1-2020 και 16.00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ημαθίας στην Βέροια.Η παρουσία των μελών του κρίνεται απαραίτητη.