Κλειστά τα Σάββατα όλο το χρόνο τα φωτογραφεία της Αλεξάνδρειας

Ύστερα από απόφαση που πάρθηκε από τα φωτογραφεία της Αλεξάνδρειας, έγινε γνωστή η παράταση του κλεισίματος των καταστημάτων τους, για όλα τα Σάββατα του χρόνου.

Συμμετέχουν:

- Studio φωτογραφίας Photograpy – Στέλλα Πανίκογλου Βετσοπούλου 118
- Studio φωτογραφίας IMAGE – Γιώργος Καρατσιβιδής Βετσοπούλου 108
- Studio φωτογραφίας PHOTO CENTER – Ουσταμπασίδης Γιάννης Βετσοπούλου 52
- Studio φωτογραφίας Μανουσαρίδη (Πλατεία Ελευθερίας).