Ο Κώστας Σαμανίδης και πάλι πρόεδρος στο Σωματείο Καφετεριών – Κέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Περιοχής Βέροιας

Στη Βέροια Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019, τα εκλεγέντα μέλη κατόπιν ανάδειξής τους από τις εκλογές στις 26 Ιουνίου του 2019 του Σωματείου Καφετεριών – Κέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Περιοχής Βέροιας, συνήλθαν σε συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αρχαιρεσίες έγιναν ομόφωνα και έχουν ως εξής:

Σαμανίδης Κωνσταντίνος - Πρόεδρος
Βλαχογιάννη Ιφιγένεια - Αντιπρόεδρος - Γραμματέας
Σάρρας Αχιλλέας - Ταμίας
Βασιλειάδης Ευάγγελος - Συν-ταμίας
Χατζημασούρα Αικατερίνη – Μέλος