Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας: Τροποποίηση Καταστατικού για ένταξη στο πρόγραμμα της ΕΣΕΕ «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας στις 20 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας , με το παρακάτω θέματης ημερήσιας διάταξης :

1. Τροποποίηση Καταστατικού , με σκοπό την Ένταξη του Συλλόγου στο Πρόγραμμα της ΕΣΕΕ: «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου το Πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης διαμορφώνεται ως εξής:

1η Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018

2η (επαναληπτική) Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018

Οι δύο πρώτες Γενικές συνελεύσεις ακυρώνονται λόγω μη απαρτίας.

3η (επαναληπτική) και τελική Γενική Συνέλευση Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 , η οποία θα γίνει ανεξαρτήτως ύπαρξης απαρτίας (άρθρο 15 Καταστατικού).

Αγαπητοί Συνάδελφοι.

Η παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση θεωρείται απαραίτητη γιατί το θέμα που θα συζητηθεί είναι πολύ σοβαρό.