Νέα τμήματα Ζωγραφικής & Κοπτικής – Ραπτικής στο Σπίτι της Γιαγιάς Μαρίκας

Το Σπίτι της Γιαγιάς Μαρίκας ανακοίνωσε την λειτουργία νέων τμημάτων Ζωγραφικής & Κοπτικής – Ραπτικής.

Περισσότερες πληροφορίες στην αφίσα.