Για ποιες μεταβολές σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γνωμοδοτεί θετικά ο δήμος Βέροιας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας αποφάσισε να γνωμοδοτήσει θετικά των παρακάτω μεταβολών σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι θετικό για:

Α) Την προσθήκη Ειδικοτήτων στα:

α) 1° ΕΠΑΛ Βέροιας α1: στον Τομέα Πληροφορικής της ειδικότητας Τεχνικού Υπολογιστών και δικτύων Υπολογιστών, και α2: στον Τομέα εφαρμοσμένων τεχνών της ειδικότητας σχεδιασμού - Διακόσμησης Εσωτερικών χώρων. Οι απαραίτητες εκπαιδευτικές ανάγκες θα καλυφθούν από μόνιμους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με το έγγραφο του Δ/ντή του 1ου ΕΠΑΛ.

β) 3° Εσπερινό ΕΠΑΛ Βέροιας, β1) την προσθήκη στον Τομέα Μηχανολογίας της ειδικότητας Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού, β2) την προσθήκη στον Τομέα Υγείας - Πρόνοιας — Ευεξίας της ειδικότητας του Βοηθού Φαρμακείου. Οι απαραίτητες εκπαιδευτικές ανάγκες για την ειδικότητα Τεχνικού Εγκαταστάσεων θα καλυφθούν από μόνιμους εκπαιδευτικούς ενώ για την ειδικότητα Βοηθού Φαρμακείου θα χρειαστεί πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, σύμφωνα με το έγγραφο της Διευθύντριας του 3ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ.

Β) Την κατάργηση Ειδικότητας στο 3° Εσπερινό ΕΠΑΛ Βέροιας της ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας.

Γ) Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο — Λύκειο Βέροιας, την προσθήκη τμήματος Κομμωτικής..