Κατά της συγχώνευσης 6ου-13ου Δημοτικών το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (βίντεο)

Αντίθετο στην συγχώνευση των 6ου-13ου Δημοτικών Σχολείων (σχολεία που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο) είναι το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας. Το θέμα συζητήθηκε στην συνεδρίαση της Δευτέρας και ως πρώτη προτεραιότητα για την απόφαση αυτή τέθηκε το συμφέρον των εκπαιδευτικών.

Εκ μέρους των εκπαιδευτικών μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημήτρης Πυρινός, ο οποίος σημείωσε η συγχώνευση δεν είναι αναγκαία και δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στο σχολικό συγκρότημα. Αντίθετα, είπε ο κ. Πυρινός, μια τέτοια απόφαση θα μειώσει τις οργανικές θέσεις και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μετακίνηση εκπαιδευτικών.

Εκ μέρους της δημοτικής αρχής, η αντιδήμαρχος Συρμούλα Τζήμα, τοποθετήθηκε κατά της συγχώνευσης των δυο σχολείων με το ίδιο σκεπτικό (να μην χαθούν οργανικές θέσεις) ενώ πρόσθεσε ότι παρότι τα δυο σχολεία είναι χαρακτηρισμένα ως 12θεσια, λειτουργούν λόγω έλλειψης παιδιών ως 6θεσια. 

Υπέρ της αναβάθμισης του 9ου Νηπιαγωγείου αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο.