Το 8ο Νηπιαγωγείο Νάουσας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της πόλης επισκέφθηκαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 8ου Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Νάουσας, στο πλαίσιο προγράμματος συνεκπαίδευσης-συμπερίληψης που εκπονούν οι δύο σχολικές μονάδες.

Τα παιδιά παρακολούθησαν το εξαιρετικό πρόγραμμα «Ο θαυμαστός κόσμος του εδάφους» κι έλαβαν μέρος σε πλήθος βιωματικές δραστηριότητες, που οργανώθηκαν από την παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ. Τους μαθητές και τις μαθήτριες συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί κ. Λίνα Βαλσαμίδου και Ιωάννα Σουλούντση.

8o kpe1