Αθηνά Τεστ: Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης

Το Αθηνά Τεστ είναι μία διαγνωστική μέθοδος, που αποτελείται από επιμέρους δοκιμασίες αξιολόγησης στο επίπεδο νοητικών, αντιληπτικών, ψυχογλωσσικών και κινητικών διεργασιών, οι οποίες σχετίζονται με τις δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο σχολείο.

Το τεστ έχει σχεδιαστεί, ώστε να χρησιμοποιείται με παιδιά ηλικίας 5 – 9 ετών, δηλαδή στα πρώτα στάδια της φοίτησης στο σχολείο (νηπιαγωγείο, Α’, Β’, Γ’, Δ’ δημοτικού σχολείου). Επιπλέον, ενδείκνυται η χορήγησή του και σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές ιδιαιτερότητες.

Στόχος της μεθόδου είναι η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών του κάθε παιδιού τη δεδομένη στιγμή.

Μετά την αξιολόγηση, αν κριθεί απαραίτητο, το παιδί εντάσσεται σε εξατομικευμένο πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης των δυσκολιών, ώστε να βοηθηθεί στις απαιτήσεις του σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το κέντρο.

ΛΟΓΟμαγεία – Ανθούλα Μπρούβαλη
Κέντρο Ειδικών Θεραπειών
Ερμού 47, Κοπανός
Τηλ. 23320 43616