Είστε εκπαιδευτικός; ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στις 11/5 ή στις 18/5 για να προλάβετε την κατάθεση δικαιολογητικών για τις προκηρύξεις

Η προκήρυξη για τους πρώτους 4.500 διορισμούς εκπαιδευτικών αναφέρει πως έως και 30 Μαΐου θα γίνει η κατάθεση των δικαιολογητικών.

Λόγω των εξελίξεων η EASY EDUCATION (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2) παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχετε στις εξετάσεις πιστοποίησης Πληροφορικής  ώστε να λάβετε το επίσημο πιστοποιητικό Πληροφορικής  Α Μ Ε Σ Α.

Οι εξετάσεις γίνονται στο εξεταστικό μας κέντρο στη Βέροια υπό την εποπτεία του ΕΟΠΠΕΠ. Το πιστοποιητικό αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ, το δημόσιο και το Υπουργείο Παιδείας.

Το πιστοποιητικό αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ, το δημόσιο και το Υπουργείο Παιδείας.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εναλλακτικά στις 11 και 18  (Σάββατο), ώστε να προλάβετε την προκήρυξη και την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Το επίσημο πιστοποιητικό Πληροφορικής  (3 ενότητες) μοριοδοτεί με 4 μονάδες για το σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητο Πιστοποιητικό για την απόδειξη χειρισμού Η/Υ για όλο το Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα σε:

  • Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ αλλά και εκτός Α.Σ.Ε.Π
  • Προκηρύξεις για προσλήψεις στο Δημόσιο
  • Για επιδοτούμενα Προγράμματα
  • Μετατάξεις ήδη διορισμένων υπαλλήλων
  • Αναβάθμιση υπαλλήλων σε Διοικητικούς
  • Αξιολόγηση Διοικητικών Υπαλλήλων
  • Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικών
  • Προσλήψεις σε ΔΕΚΟ όπως ΔΕΗ, ΔΕΔΗΗΕ, Λιμάνια, Εφορίες, Τελωνεία κτλ
  • Προσλήψεις σε σώματα ασφαλείας όπως Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό κ.α

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

Στη Βέροια (ΚΔΒΜ Easy Education)

Πάνω από τα Fast Food All Time

Εληάς , στον 3ο όροφο

23310 70102 & 23310 22004