Κοινωνικό φροντιστήριο για μαθητές των ενοτήτων Ανθεμίων, Ειρηνούπολης

aithoysa

Ο Δήμος Νάουσας στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του σε συνεργασία με το φροντιστήριο LIKE που εδρεύει στον Κοπανό και στην Μαρίνα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο σχολικό έτος 2015. Σκοπός του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση όλων των παιδιών.

Τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι:

1) Άνεργοι Γονείς.

2) Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

3) Πολυτεκνία (σε συνδυασμό με το κριτήριο 2).

4) Μονογονεϊκή οικογένεια ( σε συνδυασμό με το κριτήριο 2).

Οι μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου των Δημοτικών Ενοτήτων Ειρηνούπολης και Ανθεμίων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο εφόσον η οικογένειά τους πληροί τα κριτήρια ένταξης όπως αναφέρθηκαν, μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με το πιστοποιητικό Οικ. Κατάστασης και τη Φορολογική Δήλωση κάθε μέρα από 9:00-16:00 στο γραφείο Δημάρχου. Τηλ:2332350309 Χατζηκυριάκου Μαρία

Τα μαθήματα που θα διδαχτούν είναι:

1) Έκθεση και Αρχαία για μαθητές Γυμνασίου

2) Αγγλικά για μαθητές Δημοτικού

3) Γερμανικά για μαθητές Ε', ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου.

4) Πληροφορική (προετοιμασία για πτυχίο) για μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου