Η ‘Αυτοεκτίμηση’ ως θέμα συζήτησης στη Σχολή Γονέων στα Ριζώματα

Το  Σάββατο 27 Νοεμβρίου στις 10:00 π.μ, στο τμήμα 'Σχολή Γονέων' που υλοποιείται στο Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων θα συζητηθεί το θέμα της «Αυτοεκτίμησης».

Η ενημέρωση απευθύνεται τόσο στη σχολική όσο και στην ευρύτερη κοινότητα με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των γονέων αναφορικά με την  αυτοεκτίμηση του παιδιού.

Συγκεκριμένα θα διερευνηθούν τα εξής ζητήματα:

  • Σε τι  ακριβώς αναφέρεται η αυτοεκτίμηση και πώς μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά;
  • Οι τομείς που επηρεάζονται αρνητικά από τη χαμηλή αυτοεκτίμηση του παιδιού.
  • Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά του παιδιού με χαμηλή αυτοεκτίμηση;
  • Παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση: πώς να τα ενισχύσουμε.
  • Τι κερδίζει ένα παιδί με υψηλή αυτοεκτίμηση;

Εισηγήτρια η καθηγήτρια κ. Κιατικίδου Ευφροσύνη.