Όταν η διδασκαλία γίνεται «βιώσιμη» στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Βέροιας

iev xoros

Με αφορμή τη δεύτερη ενότητα της Γλώσσας, η κ. Κωνσταντίνα Καρλή, δασκάλα της Ε' Δημοτικού των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Βέροιας "Ι. Σαφαρίκα-Ι. Μπαρμπαρούση", συζήτησε με τα παιδιά για τις διαφορές ανάμεσα στην πόλη και την ύπαιθρο, και εν συνεχεία όλοι μαζί εστίασαν στα χαρακτηριστικά των κτιρίων της πόλης, καταλήγοντας στα πιο αντιπροσωπευτικά από αυτά. Στα παιδιά δόθηκε η ευκαιρία να κατασκευάσουν το δικό τους κτίριο και να δημιουργήσουν όλα μαζί τη μακέτα της δικής τους πόλης, παρατηρώντας έτσι από ψηλά τη "Χαρτούπολη".

Παράλληλα, όσον αφορά στη διδασκαλία της Φυσικής και πιο συγκεκριμένα στη δομή του ατόμου, οι μαθητές της Ε' τάξης, με τη βοήθεια της δασκάλας τους, αλλά και της κ. Φρίντας Αντύπα, δασκάλας της ψυχοκινητικής των Ι.Ε.Β., ασχολήθηκαν με μία μουσικοκινητική αναπαράσταση της δομής της ύλης. Με τη συνοδεία μουσικής, τα παιδιά σχημάτισαν πρώτα τα άτομα, μετά τα μόρια, και τέλος όλο το αντικείμενο σαν οντότητα. Τέλος, τα παιδιά κινήθηκαν αντίθετα, «αποσυναρμολογώντας» το αντικείμενο, καταλήγοντας πάλι στα άτομα του.

Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μπορούν και βιώνουν τη διδακτική διαδικασία, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα από μία πιο δημιουργική προσέγγιση, γεγονός που τους βοηθάει να εμπεδώσουν καλύτερα και γρηγορότερα το νέο υλικό προς μάθηση.

Χαρά Ζέρβα