Μεγάλο ενδιαφέρον για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησηςστο Δήμο Νάουσας

Με μεγάλο ενδιαφέρον από τους δημότες του Δήμου Νάουσας, συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης που πρόκειται να λειτουργήσει στο Δήμο Νάουσας.

Η δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) και τον Δήμο Νάουσας, στην οποία θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νάουσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα με τις εξής θεματικές ενότητες: Οικονομία-Επιχειρηματικόττα Ποιότητα Ζωής-Περιβάλλον Νέες Τεχνολογίες Γλώσσα και Επικοινωνία Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις Πολιτισμός και Τέχνη Προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Τα προγράμματα δεν είναι επιδοτούμενα ούτε υπάρχει κόστος συμμετοχής για τους συμμετέχοντες σ’ αυτά.

Τα τμήματα θα λειτουργήσουν στις εγκαταστάσεις των Γενικών Λυκείων (Δημοτική Ενότητα Νάουσας), στο Γυμνάσιο Κοπανού (Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων) και στο Γυμνάσιο Αγγελοχωρίου (Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων στις Τοπικές Κοινότητες, εφόσον υπάρξει ικανός αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα (τουλάχιστον 8 άτομα) και οι εγκαταστάσεις το επιτρέπουν, έπειτα και σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. Αναλυτικές πληροφορίες για τα επιμέρους προγράμματα κατάρτισης, καθώς και οι αιτήσεις εκπαιδευόμενων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr, ακολουθώντας τον+ σχετικό σύνδεσμο (εικονίδιο). Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων συνεχίζεται και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου (ώρες 09:00-13:00).

Πληροφορίες – εγγραφές και δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Πολιτισμού στο Δημαρχείο Νάουσας, στα τηλ.: 23323 50338 & 50360. (Αρμόδιοι υπάλληλοι: Στάθης Τριανταφύλλου & Δημήτρης Πάζος). Για την πλήρωση των τμημάτων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.