Συγκεντρώθηκε και διανεμήθηκε σχολικό υλικό από την Ομάδα Αλληλεγγύης και Δράσης Βέροιας

allilegih

Η Ομάδα Αλληλεγγύης και Δράσης Βέροιας με τη συνδρομή του Πανελλήνιου Δικτύου "Αλληλεγγύη για Όλους " και συμπολιτών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, διένειμε σχολικά είδη στον Όμιλο Προστασίας Απόρου Παιδιού, στην Πρωτοβουλία για το Παιδί και σε σχολεία της περιοχής. "Ευχαριστούμε όλους όσους συνέπραξαν στην προσπάθεια" αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας Αλληλεγγύης.