Βοηθούν ή όχι τα ιδιαίτερα μαθήματα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση;

Επιμέλεια Αναστασία Κουκουτέγου, Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

Βασικό πλεονέκτημα μάθησης για το παιδί αποτελεί το κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή η τάξη, με τις αλληλεπιδράσεις! Το ιδιαίτερο μάθημα, εκτός από «επίδειξη» ή «βόλεμα», είναι τροχοπέδη και τιμωρία για τον μαθητή! Ο γονιός, λόγω άγνοιας, στερεί από το παιδί την κοινωνική επαφή της ποικιλίας και της διεκδίκησης, υποχρεώνοντάς το να εκτίθεται σε μια υποτιθέμενη «αυθεντία» (καθηγητής), τις γνώσεις της οποίας ο γονιός αδυνατεί να ελέγξει! Αυτή η «αυθεντία» δεν μπορεί να γίνει ισότιμος συνομιλητής, γιατί δεν είναι συμμαθητής, ούτε μπορεί να τον αντικαταστήσει! Πολλοί είναι οι γονείς που κάνουν ζημιά, ενώ θέλουν το καλό! Δυστυχώς!