Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τη δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς

Από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες ωφελούμενων γυναικών των οποίων τα παιδιά θα φιλοξενηθούν σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς δωρεάν, μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Οι ωφελούμενες  / ωφελούμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν τις εντολές τοποθέτησης, στη δομή όπου έχουν επιλεγεί, προκειμένου να εγγράψουν  το ή τα παιδιά τους μέχρι και τις 10/09/2014.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα αποτελέσματα:

Ωφελούμενες / Ωφελούμενοι

Επιλαχούσες / Επιλαχόντες

Απορριπτέες / Απορριπτέοι